Print

HHStAW Fonds 3036 No HHStAW Abt. 172 Nr. 5507

Description

Identification

Title

Bericht des Gemeinschaftsamtes Kirberg an die Regierung wegen der konkurrierenden Akzisverordnungen der Rentämter (loses Blatt)

Life span

1749

Representations

No representations have been entered for this description.