Print

HStAM Fonds 275 Neukirchen Series ...

Description

Identification (short)

Title

Geschäftsgang bei den Amtsgerichten, Allgemeines

Life span

1936-1968