Print

UBA Ffm Fonds Ms.Ff.J.F.Böhmer

Description

Identification (short)

Title

Nachlass Johann Friedrich Böhmer 

Life span

Ca. 1950

Fonds data

Includesu.a.

Manuskripte, Kolektaneen, Kollegnachschriften, Briefe, Tagebücher 

Further information (fonds)

Extent

4,5 m

Access

Universitätsbibliothek J.C. Senckenberg, Handschriften-Abteilung