StadtA DA > 102 > ... (Serie)

Type Identifier   Denotation Life span Info Action
Case file StadtA DA, 102, 280 Sportausschuss: 1949 Januar (1948 Dez.) - 1962 September 1948 - 1962 Detail page
verz7573910
Identifier: StadtA DA, 102, 280
Description model: Case file
Series title: Sportausschuss
Title: 1949 Januar (1948 Dez.) - 1962 September
Life span: 1948, 1949 - 1962

Detail page
Case file StadtA DA, 102, 281 Sportausschuss: 1963 Januar - 1972 Mai (Juli) 1963 - 1972 Detail page
verz7573912
Identifier: StadtA DA, 102, 281
Description model: Case file
Series title: Sportausschuss
Title: 1963 Januar - 1972 Mai (Juli)
Life span: 1963 - 1972

Detail page
Case file StadtA DA, 102, 282 Sportausschuss: 1973 Februar - 1975 November 1973 - 1975 Detail page
verz7573907
Identifier: StadtA DA, 102, 282
Description model: Case file
Series title: Sportausschuss
Title: 1973 Februar - 1975 November
Life span: 1973 - 1975

Detail page
Case file StadtA DA, 102, 283 Sportausschuss: 1976 - 1979 1976 - 1979 Detail page
verz7573911
Identifier: StadtA DA, 102, 283
Description model: Case file
Series title: Sportausschuss
Title: 1976 - 1979
Life span: 1976 - 1979

Detail page
Case file StadtA DA, 102, 284 Sportausschuss: 1980 - 1983 1980 - 1983 Detail page
verz7573908
Identifier: StadtA DA, 102, 284
Description model: Case file
Series title: Sportausschuss
Title: 1980 - 1983
Life span: 1980 - 1983

Detail page
Case file StadtA DA, 102, 285 Sportausschuss: 1984 - 1989 1984 - 1989 Detail page
verz7573913
Identifier: StadtA DA, 102, 285
Description model: Case file
Series title: Sportausschuss
Title: 1984 - 1989
Life span: 1984 - 1989

Detail page
Case file StadtA DA, 102, 286 Sportausschuss: 1990 –1991 1990 - 1991 Detail page
verz7573909
Identifier: StadtA DA, 102, 286
Description model: Case file
Series title: Sportausschuss
Title: 1990 –1991
Life span: 1990 –1991

Detail page